top of page

תנאי שימוש באתר דרור גליל

ברוכים הגולשים לאתר  של דרור גליל  –  אתר המופעל ע”י  דרור גליל - התיכון החברתי למקצועות המחר.
באתר מוצעים לקהל הרחב  מגוון מוצרים  ממיטב תוצרי התעסוקה (להלן: ״החברה״)

כללי:

1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את בקפידה.

1.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

1.4 למען הסר ספק, המוצרים המוצעים על ידי החברה. האחריות הבלעדית למכירת אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על החברה.

הזמנת מוצרים ו/או שירותים

2.1 באתר מוצע למכירה החידוקומן שהינו מתוצרי החברה.

2.2 אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירו או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.

2.3 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

אמצעי התשלום

3.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך או למסור אותו בטלפון.

3.2 החברה תמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות האתר ורק לאחר קבלת האישור תעובד הזמנתך וישלחו אליך את המוצרים. למען הסר ספק, היה ורכישתך באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת הזמנתך, לא תאושר לביצוע על ידי חברת כרטיסי האשראי ולא תפעל תוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי לפתרון הבעיה ומתן אישור ע”י חברת האשראי, החברה תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטיות

4.1 הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. אף על פי שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

עוגיות (cookies)

5.1 עוגיות הנן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות, אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

אספקת המוצרים

6.1 אספקת המוצרים ע”י החברה, תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

6.2 זמני האספקה להם החברה מתחייבת מצוינים בסמוך למוצר באתר (להלן: ״מועדי האספקה״).

חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי ומועדים.

6.3 לקוח שיבחר לאסוף את המוצר מתיכון דרור גליל שבקיבוץ רביד יתאם את מועד האספקה, באמצעות מספר הטלפון המופיע באתר.

6.4 לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או נהגים לכתובת שמסרת.

6.5 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, דוגמת שביתות או השבתות,

תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב),

אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

6.6 יובהר, כי דמי המשלוח הכלולים במחיר, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

מחירים ותשלומים

7.1 חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב באתר הכולל הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך למוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.

7.2 החברה תהא רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת.

7.3 כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש. 

ביטול עסקה

* כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: ״חוק הגנת הצרכן״), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא.

ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן: באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

*חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע שבמידה שבחרת לבטל את העסקה רשאית אין סטייל לגבות מהמזמין דמי ביטול בשיעור של עד 5 אחוזים ממחיר המוצר ובלבד שדמי הביטול לא יהיו יותר ממאה שקלים, לפי הנמוך בין השנים.

במידה ששולם באמצעות כרטיס אשראי, יתווספו עלויות חברת כרטיסי האשראי בסך 3% מסכום הרכישה. הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר בפועל.הוראות סעיף זה לא יחולו על:

  1. מוצרי מזון או טובין פסידים;

  2. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

  3. טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן;

  4. טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם;

  5. טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

  6. * לגבי ״טובין פסידים״ כמשמעם בחוק הגנת הצרכן -  מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעסק (מוצרים שהורכבו בבית הלקוח או שאריזתם נפתחה).

כאמור לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים שהורכבו אפילו באופן חלקי אלא אם נתקבל לכך אישור חריג.

* במידה שדרור גליל אישרה החזרת מוצרים שאינם ברי החזרה במסגרת החוק אזי מסכום ההחזר יקוזז גם סכום עלות ההובלות כמפורט (גם אם לא שולם עבור ההובלה וההרכבה בנפרד אלא כחלק מהעסקה ו/או מבצע):

  חידוקומן: 30 ש"ח למארז .

  לגבי מוצרים אחרים יש לבדוק עלות.

* מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.

* טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני: Dror_galil@Drornet.org.il

או בדואר רגיל לכתובת:  קיבוץ רביד, דואר טבריה 1496000

* במקרה של ביטול העסקה ולמעט אם מדובר בטובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר ( אין החזר על משלוחים)

בניכוי דמי ביטול בשיעור של 30 שקלים חדשים.

* דרור גליל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה),

ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

* אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

* אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.

* במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת ערוץ הקניות את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

* במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.

* בכל מקרה, שלדעת דרור גליל נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

* במידה שלאחר ביצוע רכישה של מוצר יתברר כי המוצר אזל רשאית דרור גליל לבטל את המכירה ולהחזיר לרוכש את מלוא התמורה שנתקבלה ממנו בעבור מוצר זה.

* דרור גליל רשאית לבטל הזמנה אם נפלה טעות קולמוס במחיר או בתיאור המוצר.

* אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית דרור גליל לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך.

* לחילופין רשאית דרור גליל להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

* מימשה דרור גליל את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

החזרת מוצר

* ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה. במקרה זה הלקוח מתבקש להחזיר את המוצר כשהוא שלם על כל חלקיו, ולצרף את אריזתו המקורית ואת החשבונית המקורית.

את המוצר יש להחזיר לכתובת של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר. זכות ההחזרה תקפה כל עוד לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.

* ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו. ניתן גם להביאו אל דרור גליל בקיבוץ רביד, בתאום מראש.

* בכל מקרה זכות ההחזרה תהיה בהתאם לאמור בסעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 ובכל מקרה של סתירה יחולו הוראות החוק

* תנאי החזרת מוצר הלקוח לא ישתמש במוצר ויוכל לפנות לדרור גליל , ולבקש החזרתו ולקבל תמורתו חזרה בניכוי הסכומים:

   **כספי ההובלה ששולמו עבור המוצר לא יוחזרו ללקוח.

   **תנאי ראשוני להחזרת המוצר הוא שמירה על שלמותו !

* הכסף יוחזר באופן שבו התבצע התשלום ע"י הלקוח:

  שולם במזומן או בהמחאה/ות – יוחזר בהמחאה/ות או העברה בנקאית לפקודת הלקוח בלבד.

  שולם בכרטיס אשראי בתשלום אחד או בפריסה לתשלומים, יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי.

* מכל ההחזרים המגיעים ללקוח ינוכו סכומי ההובלה והאריזה מהתשלום הראשון לזכות הלקוח

אחריות

* החברה תישא באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, בכל הנוגע לפרטים האמורים בכתב האחריות לגבי כל מוצר לגופו.

לעתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים  לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב.

* האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על החברה בהתאם לתנאים המופיעים באריזה.

* הצגת חשבונית היא תנאי לתוקף האחריות.

* אנו מתחייבים לתקן או להחליף המוצר או חלק ממנו כתוצאה משימוש בחומרים פגומים או פגם בייצור.  לחברה בלבד ההחלטה בהתאם לשיקול דעתה האם להחליף או לתקן חלק כלשהוא או את המוצר כולו.

* לא תנתן אחריות על מוצרים שנפגמו לאחר שימוש לא נכון.

* האחריות לא תהיה בתוקף במקרה של מוצר שהורכב בבית הלקוח או מוצר שפורק והורכב בשנית שלא עפ"י ההוראות. 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.

שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל דרור גליל:

בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-15:00

באמצעות טלפון מס’: 04-6787833 | 054-7554288

או באמצעות דוא״ל: Dror_galil@Drornet.org.il 

bottom of page