top of page
פלייר פסטיבל יוצרים את המחר - פורמט דיגי
פלייר פסטיבל יוצרים את המחר - פורמט דיגי

הכניסה ללא עלות

סיורים מודרכים בתערוכת התוצרים בתאם מראש:

בטלפון: 054-6734373 (מירב)
לפרטים: 04-6787833 או  054-7554288 (אפשר גם בשעות הערב)
פלייר פסטיבל יוצרים את המחר - פורמט דיגי

מפגש פתוח לנשות ואנשי חינוך

בית-הספר כמרכז לשינוי חברתי

לקראת הבחירות הכלליות לכנסת, כולנו עסוקים בשאלות החברתיות הבוערות של חיינו במדינת ישראל. 
אבל האם אנחנו, נשות ואנשי חינוך, רואים עצמנו כפעילים חברתיים?
האם אנחנו מכוונים לשינוי החברה גם מעבר להשפעה על תלמידינו?
האם ביומיום שלנו כמחנכים, אנחנו פועלים לשינוי המציאות?
מיועד לאנשי חינוך, צוותי בתי ספר ומסגרות חינוך פורמלי ובלתי-פורמלי, מחלקות חינוך, מנהיגים חינוכיים, גופים וארגונים חברתיים ולמתעניינים מהציבור הרחב!
מוזמנים לשיחה פתוחה על תפקידנו כמחנכים ועל תפקידו של בית הספר.
במסגרת המפגש נערוך סיור בתערוכת היצירות, התוצרים והפרויקטים של חניכות וחניכי דרור גליל - בית הספר למקצועות המחר.
לאחר מכן נקיים פאנל אנשי חינוך ובסופו נקיים מעגלי שיח של אקטיביזם חינוכי!
לנו זה מריח כמו דמוקרטיה...
bottom of page