top of page
פלייר פסטיבל יוצרים את המחר - פורמט דיגי

הכניסה ללא עלות

סיורים מודרכים בתערוכת התוצרים בתאם מראש:

בטלפון: 054-6734373 (מירב)
לפרטים: 04-6787833 או  054-7554288 (אפשר גם בשעות הערב)
פלייר פסטיבל יוצרים את המחר - פורמט דיגי
פלייר פסטיבל יוצרים את המחר - פורמט דיגי
פלייר פסטיבל יוצרים את המחר - פורמט דיגי
bottom of page