top of page
homepage23-03.jpg

לשנות את העולם.

ביחד.

בית ספר שהוא בית

ברשת דרור בתי חינוך מפתחים בעשור האחרון בתי ספר שהלב שלהם הוא המפגש האנושי והדיאלוג.
זאת מתוך הבנה שתהליכי למידה והתפתחות משמעותיים יכולים לקרות רק בסביבה בטוחה בה רואים ומקבלים אותך על כל מי שאת/ה, על החוזקות, הקשיים, החלומות והפחדים שלך. 
דרור גליל הוא בית ספר שפועל אחרת ומאפשר לכל נער לגלות ולממש את דרכו הייחודית.
מקום איכותי, קטן וביתי, שמאמין בחופש בחירה, למידה מתוך סקרנות והנאה לצד פיתוח אחריות אישית חברתית. מקום בו לימוד הטכנולוגיה והמדע רתום לפיתוח האדם והחברה.

צוות המחנכים שלנו - צעירים, מחדשים, ערכיים, תומכים, אוהבים - בראש שלך.

מקצועות המחר
מקצועות המחר בדרור גליל

מתוך דו"ח הבנק העולמי, "לקראת פתרון לתעסוקת צעירים“, אוקטובר 2015:
"אנחנו יודעים ששוק העבודה משתנה. המעסיקים דורשים מגוון יכולות וכישורים השונים ממה שמלמדים את בני הנוער היום... ובעוד שאנו יודעים כי מקומות העבודה בחלק נרחב מהכלכלה העולמית נהיים יותר גמישים ופחות קבועים, איננו יודעים כיצד מגמה זו תשפיע על הכישורים שאנשים צעירים יצטרכו בשוק העבודה החדש או על איכות המשרות שתהיינה נגישות להם."

ביה"ס דרור גליל שם לעצמו למטרה להתמודד עם אתגר זה ולהכין את בני הנוער לעולם העובדה של המחר

אודות

דרור גליל הינו בית ספר ראשון מסוגו בארץ, המעניק לבני ובנות נוער הזדמנות ליצור בתוך המרחב הטכנולוגי והאנושי, להתמודד עם אתגרים חברתיים גדולים ולשנות את העולם.

מרטין בובר אמר:
"הנוער הוא הסיכוי הנצחי לאושר של האנושות". אנו מאמינים כי בני נוער יכולים להוביל ביחד מחר אחר, טוב יותר, ושהדרך לשם מתחילה כבר היום, במסגרת בית הספר למקצועות המחר. דרור גליל לקח על עצמו את האתגר של יצירת מקום לבנות ובני נוער לעשות דברים גדולים באמת.

bottom of page