top of page

מפגש מתעניינים

בתאריך 07.05 | בשעה 13:00

מחנכים.ות ורכזים.ות,
אם אתם.ן אנשי ונשות חינוך בנשמתכם, דיאלוגיים ובעלי יכולת עבודה, הדרכה ושותפות בקבוצה,
מחנכות ומחנכים המעוניינים לחולל שינוי חברתי דרך חינוך, שמוכנים לראות וללוות בעומק כל נערה ונער, ללמד בדרכים יצירתיות ומגוונות ולעבוד בעבודת צוות צמודה. 
ולעבור תהליך הכשרה להוראה ולחינוך באמצעות עיקרי הפדגוגיה החברתית.

✨אולי זה המקום שלכם.ן להשפיע ולשנות? ✨

אנחנו מחפשים מחנכים:

  • מחנכי כיתות

  • מתמטיקה

  • הוראה מותאמת

  • אקו חקלאות

  • ייצור דיגיטלי

  • ניו מדיה

אנחנו מחפשים רכזים:

  • רכז עסקי לניו מדיה

  • רכז תעסוקה

  • רכז עסקי לייצור דיגיטלי

bottom of page