דרושים

מחנכות ומחנכים המעוניינים לחולל שינוי חברתי דרך חינוך, שמוכנים לראות וללוות בעומק כל נערה ונער, ללמד בדרכים יצירתיות ומגוונות ולעבוד בעבודת צוות צמודה. אולי זה המקום שלכם.ן להשפיע ולשנות?

הלמידה בדרור גליל מתקיימת תוך חיבור לחיים האמיתיים, המספקים את אתגרים והתנסויות לחניכים. 
מבנה הלמידה מותאם לתוכן ולא להיפך ולכן בדרור גליל לומדים בכל מקום וזמן.
המפגש האנושי עומד במרכז התהליכים האישיים, החברתיים והלימודיים שלנו והוא מעמיד את החניך הן כיחיד והן כחלק מחברה במרכז.