אי אפשר לעצב ילדים!

תרבות החינוך הקונבנציונלית בעולם המערבי, מאמצת לרוב את שיטת ׳הנגר׳.

הנגר – יעצב וישייף את העץ עד שיקבל את הרהיט בדיוק כמו שרצה.

קהילת דרור גליל מתגייסת – נלחמים על עתידה של החקלאות הישראלית

בימים בהם אנו מתמודדים עם הגנה על ביתנו, אנו גם נלחמים על עתידה של החקלאות הישראלית.

במציאות בה חקלאים ובעלי משקים גויסו למילואים ואלפי עובדים ממדינות זרות עזבו, נוצר מחסור בידיים עובדות ובעונת הסתיו שהיא קריטית לחקלאים רבים.