קהילת דרור גליל מתגייסת – נלחמים על עתידה של החקלאות הישראלית

בימים בהם אנו מתמודדים עם הגנה על ביתנו, אנו גם נלחמים על עתידה של החקלאות הישראלית.

במציאות בה חקלאים ובעלי משקים גויסו למילואים ואלפי עובדים ממדינות זרות עזבו, נוצר מחסור בידיים עובדות ובעונת הסתיו שהיא קריטית לחקלאים רבים.