top of page

תערוכת תוצרים 2021

שכבת יב'

שכבת יא'

שכבת י'

שכבת ט'

 קבוצת צבר (שכבת יב')

20201119122036_IMG_7526

קבוצת צבר נמצאת בשנת היב' שלה. אחרי מסע מעניין ורצוף התרחשויות של ארבע שנים, אנו עומדים פה באירוע מחצית האחרון שלנו, רגע לפני יציאה להמשך החיים.

אנו עוברים תהליכים משמעותיים השנה. עם המעבר למבנה החדש שלנו, חברי וחברות הקבוצה תיכננו וביצעו את הרהיטים שאנו משתמשים בהם, הם עסוקים בתכנון והקמת הבוסתן על הגבעה הסמוכה למבנה, ואנו עוסקים ועוסקות  בהתבוננות על העבר, שימת לב למקומינו בהווה, ועצירה, ובחירה עם הכניסה לתוך השלב הבא, ממקום שבודק ובוחר.

כחלק מהתהליך, צללנו לכתיבת אוטוביוגרפיות קצרות, שמאפשרות מבט רטרוספקטיבי על נקודות משמעותיות לכל אחד ואחת, וזמן למבט חטוף על העתיד הקרוב.

מה שומר על הדמוקרטיה הישראלית -אדם וחברה

במסגרת פרויקט זה הכרנו את חוקי-יסוד, עקרונות הדמוקרטיה ומנגנוני הפיקוח הפורמליים והבילתי פורמליים ששומרים על הדמוקרטיה שלנו. 

 

לקחנו כל אחד ואחת חוק והעמדנו אותם אל מול אותם מנגנונים ששומרים על הדמוקרטיה הישראלית, וניתחנו האם חוקים אלו מקימים עקרונות דמוקרטים או סותרים אותם.

 אקו קיימא- אקו חקלאות

בפרויקט הגמר בחרנו להתנסות בתהליך פיתוח היישומים של החקלאות האקולוגית בחווה חקלאית קיימת. את התהליך אנחנו עושים עם חוות קיימא. במסגרת הפרויקט בנינו כלי למיפוי והתבוננות אקולוגית על חווה חקלאית קיימת. על בסיס מסקנות המיפוי, בחרנו להתמקד בבניית קרקע חיה וטיוב הקרקע בחווה. בניית הקעקע נעשית בשיטת חקלאות קוראנית טבעית בעזרת תכשירים שהכנו בעצמנו

מבנה בייצור דיגיטלי- ייצור דיגיטלי רב תחומי

בפרויקט הגמר בחרנו ליצור מבנה אשר ישמש כהדגמה להדרכה על מה זה ייצור דיגיטלי. צורת ההדרכה יהיה בעצם ביישום מה שלמדנו במבנה אשר מדגים את היכולות בתחומים השונים שלמדנו. התהליך הוא תהליך קבוצתי כאשר אנו עובדים יחד מצד אחד אבל כל אחת ואחד אחראים גם על חלקים ספציפים. הפרויקט יסתיים עד סוף השנה בנתיים מוזמנים לראות את התוכניות...

הדמיות של המבנה בתלת ממד

לחצו על התמונה לקישור להדמיה
2021-02-18_08-43-50.jpg
2021-02-18_08-44-34.jpg

אוטוביוגרפיה בחמש מערכות- שפה

כחלק מהמסע לסיום יב', והמעבר לשלב הבא של החיים, הכרנו אוטוביוגרפיות שונות.  

במהלך המחצית חברות וחברי הקבוצה עסקו בהתבוננות וכתיבה על אפיזודות משמעותיות בחייהן.ם. 

האוטוביוגרפיות חוברות יחדיו למקשה המגוונת שהיא 'קבוצת צבר'.

ערב השקת תערוכת תוצרים

bottom of page