בית ספר לרוח האדם


דרור גליל - בית הספר למקצועות המחר - בונים חברה טובה יותר. זו הכותרת של כתבה זו. אבל הסיפור מתחיל בבית ספר דרור גליל, בית הספר למקצועות המחר של רשת דרור בתי חינוך. התפיסה היא שבניית קשרים ומערכות היחסים בתוך בית הספר היא יעד מרכזי של תכנית הלימודים. לכן, יצאו השבוע כל כיתות בית הספר לסמינר בן יומיים בקיבוץ יזרעאל שמטרתו בניית הכיתה כקבוצה חברתית.


כתבות נבחרות
פורסמו לאחרונה
עקוב אחרינו ב-
  • Facebook Classic

© 2016. דרור גליל

כתובת: קיבוץ רביד, דואר טבריה 1496000 טלפון: 04-6787833 054-7554288 דוא"ל: Dror_galil@Drornet.org.il           

  • Facebook Social Icon